lucie laštovičková

architektura

grafický
design

volná
kresba

tvorba webu

chen taiji

biografie

kontakt

   

samostatná tvorba

   

 

   

lucielast@lucielast.cz
+420774515702

 

ateliér petr franta architekti praha

studio hysek plzeň

ateliér brix a franta architekti praha

 

zpracovávám architektonické návrhy
- design nábytku
- interiéry
- drobná architektura
- stavby rodinných domů, bytových domů, občanských staveb
- rekonstrukce starších objektů
- návrhy veřejných prostranství či větších územních celků

ve všech stupních projektové dokumentace
- architektonické studie
- projekty na územní řízení
- projekty na stavební povolení
- prováděcí projekty
- územní plány, především jejich změny

součástí mé činnosti je
- získání stanovisek dotčených orgánů státní správy
- zajištění potřebných povolení
- spolupráce při výběru dodavatele
- autorský dozor v průběhu realizace záměru