lucie laštovičková

architektura

grafický
design

volná
kresba

tvorba webu

chen taiji

biografie

kontakt

         

 

historie

 

lucielast@lucielast.cz
+420774515702

 

kurzy

systém výuky

sestavy

 
   

r e l a x a č n í    t e c h n i k y

 

wu ťi - kung

čchi - kung

1.  Tchuo tchien kung - Podpírání nebes
2.  Sia an kung - Tlačení směrem dolů
3.  Čua jang kung - Nabírání jangové energie
4.  Čaj čch´ kung - Rozevírání křídel
5.  Pao Qui Gong - Držení míče, otáčení míčem
6.  Kchaj che kung - Otevírání - zavírání
7.  Čuan jao kung - Otáčení v pase
8.  Čchi šou kung - Zvedání a klesání

n o v o d o b é    s e s t a v y    pro nácvik principů taiji

 

čchan  s´ kung  (navíjení  hedvábného  vlákna)

  1. Jou šun čchan kung - Navíjení pravou rukou
  2. Jou ni čchan kung - Odvíjení pravou rukou
  3. Cuo šun čchan kung - Navíjení levou rukou
  4. Cuo ni čchan kung - Odvíjení levou rukou
  5. Šuang ni čchan kung - Odvíjení oběma rukama
  6. Šuang šun čchan kung - Navíjení oběma rukama
  7. Šuang lü - Stažení oběma rukama - vlevo dolu
  8. Šuang lü - Stažení oběma rukama - vpravo dolu
  9. Šuang kchaj - Otevření oběma rukama
10. Šuang che - Zavření oběma rukama
11. Šan pu šuang lie - Nakročení a rozdělení oběma rukama
12. Šan pu šuang lie - Nakročení a rozdělení oběma rukama
13. Li juan nej čuang - Kroužení rukama k tělu
14. Li juan waj čuang - Kroužení rukama od těla

lao - jia  š´ san  š´ ( 13  forem )

Čchi š´ - Začáteční pozice
  1. Lan čcha ji - Odhrnout oděv
  2. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
  3. Tan pien - Ruka jako bič
  4. Pchu ti lung - Drak usedá
  5. Ťing ti tu li - Zlatý kohout stojí na jedné noze
  6. Chu tchien teng - Vystoupat k nebesům
  7. Tao t´üan kung - Couvání a kroužení pažemi
  8. Pai e liang čch´ – Bílá labuť rozevírá křídla
  9. Sie sing - Šikmý krok
10. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí
11. Čuan šen šuang paj lien - Otočení a lotosový kop
12. Tan Tchou pao - Úder pěstí na hlavu
13. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
Tchaj-ťi Šou š´ - Závěrečná pozice

1 0 8    f o r e m    s e s t a v    s t a r é    š k o l y    autorem je mistr Čchen Čchang-sing (1771-1853)

 

lao - jia  yi - lu  ( 72  forem )  -  1 . sestava  staré  školy

Čchi š´ - Začáteční pozice
  1. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
  2. Lan čcha ji - Odhrnout oděv
  3. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
  4. Tan pien - Ruka jako bič
  5. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
  6. Paj e liang čch´ - Bílá labuť rozvírá křídla
  7. Sie sing – Šikmý krok
  8. Lou si - Zvednutí kolena
  9. Šang san pu - Vykročit třemi kroky
10. Sie sing – Šikmý krok
11. Lou si - Zvednutí kolena
12. Šang san pu - Vykročit třemi kroky
13. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí
14. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
15. Pchie šeng čchüan - Pěst mířící na tělo
16. Čching lung čchu šuej - Zelenomodrý drak vylétá z vody
17. Šuang tchuej čang - Tlačení oběma rukama
18. Čou ti kchan čchüan - Pěst dotýkající se spodní strany lokte
19. Tao ťüan kung - Couvání a kroužení pažemi
20. Pai e liang čch´ - Bílá labuť rozvírá křídla
21. Sie sing - Šikmá chůze
22. Šan tchung pej - Obrana a přehoz Šan tchung pej
23. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí
24. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
25. Tan pien - Ruka jako bič
26. Jün šou - Ruce jako oblaka
27. Kao tchan ma - Poplácání koně
28. Jou pchaj ťiao - Plácnutí do pravé nohy
29. Cuo pchaj ťiao - Plácnutí do levé nohy
30. Cuo teng ken - Kop levou nohou
31. Čchien tchang ao pu - Opatrný krok
32. Ťi ti čchuej - Úder proti zemi
33. Tchi en čchi - Dvojité vykopnutí nohy
34. Chu sin čchüan - Pěst bránící srdce
35. Süan feng ťiao - Noha ve větrném víru
36. Jou teng ken - Kop pravou nohou
37. Jen shou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí
38. Siao čchin tou - Malé zachycení a úder
39. Pao tchou tuej šan - Obejmout hlavu, odstrčit horu
40. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
41. Tan pien - Ruka jako bič
42. Čchien čao - Přední náznak
43. Hou čao - Zadní náznak
44. Jie ma fen cong - Prohrábnutí hřívy divokého koně
45. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
46. Tan pien - Ruka jako bič
47. Ju nü čchüan cuo - Nefritová víla tančí jako tkalcovský člunek
48. Lan čcha ji - Odhrnout oděv
49. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
50. Tan pien - Ruka jako bič
51. Jün šou - Ruce jako oblaka
52. Chung tchou šuang paj ťiao - Balancování na noze a poklesnutí dolů
53. Ťing ťi tu li - Zlatý kohout stojí na jedné noze
54. Tao ťüan kung - Couvání a kroužení pažemi
55. Pai e liang čch´ - Bílá labuť rozvírá křídla
56. Sie sing - Šikmá chůze
57. Šan tchung pej - Obrana a přehoz Šan tchung pej
58. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí
59. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
60. Tan pien - Ruka jako bič
61. Jün šou - Ruce jako oblaka
62. Kao tchan ma - Poplácání koně
63. Š´c´ ťiao - Zkřížená noha
64. Č´tang čchuej - Úder mířící na břicho
65. Paj juan sien kao - Opice nabízející ovoce
66. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
67. Tan pien - Ruka jako bič
68. Šan pu čchi sing - Vykročit nahoru k sedmi hvězdám
69. Sia pu kchua chu - Sestoupit dolů a překročit tygra
70. Čuan šen šuang paj lien - Otočit se na špičce lotosu
71. Tan tchou pao - Úder pěstí do hlavy
72. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
Tchaj-ťi Šou š´ - Závěrečná pozice

lao - jia  erh - lu  ( 36 forem )  -  2 . sestava staré školy   ( Dělové  pěsti )

 Čchi š´ - Začáteční pozice
  1. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
  2. Lan čcha ji - Odhrnout oděv
  3. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření
  4. Tan pien - Ruka jako bič
  5. Chu sing čchüan - Pěst chránící srdce
  6. Ťin pu sie sing - Krok vpřed a šikmá chůze
  7. Chuej tou Ťin kang tao tuej – Otočení vzad a mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
  8. Pchie sen čchüan - Vyrazit tělem
 
9. Č´tang čchuej, čan šou - Úder do slabin, seknout rukama
10. Fan chua wu siou - Rozhrnout květy a mávnout rukávy
11. Jen šou kung čchüan – Dlaň zakrývající úder pěstí
12. Jao lan čou - Pohnout a bránit loktem
13. Čchien jün šou, chou jün šou - Přední, zadní ruce jako oblaka
14. Ju nü čchüan cuo - Nefritová víla prohazuje tkalcovský člunek
15. Tao čchi lung - Jet na zvířeti opačným směrem
16. Jen šou kung čchüan – Dlaň zakrývající úder pěstí
17. Cuo kuo pien pcho, jou kuo pien pcho - Zabalené dělobuchy vlevo, vpravo
18. Šou tchou š´ - Pozice zvířecí hlavy
19. Cuo pchie ťia č´, jou pchie ťia č´ - Levé, pravé rozštípnutí
20. Jen šou kung čchüan – Dlaň zakrývající úder pěstí
21. Fu chu - Krocení tygra
22. Mao men chung - Úder do natřeného obočí vytváří červenou
23. Jou chuang lung san ťiao šuej, cuo chuang lung san ťiao šuej - Žlutý drak třikrát víří vodu napravo, nalevo
24. Cuo čchung, jou čchung - Výpad vlevo, výpad vpravo
25. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí
26. Šao tchang tchuo - Podmet nohou
27. Jen šou kung čchüan – Dlaň zakrývající úder pěstí
28. Cuo čchüan pchao čchüan, jou čchüan pchao čchüan - Spojené dělové pěsti vlevo, vpravo
29. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí
30. Sia tao čcha, šan tao čcha - Úder dolů, nahoru ze zkřížených zápěstí
31. Cuo er chung, jou er chung - Zaútočit dvakrát levým, pravým předloktím
32. Chuej tchung tan men pchao, tchaj ťi pchao - Dělová pěst  otáčející hlavu, dělové pěsti
33. Jou lan šou, šun lan šou - Zatočení loktem, jemný loket
34. Wu ťi pchao - Dělová pěst ze záňadří
35. Chuej tchou ťing lan č´ žu - Přímo levou dlaní do studně
36. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř
Tchaj-ťi Šou š´ - Závěrečná pozice